Bråk på Studentsida

Bild från Sturegymnasiets Studentsida på Facebook

 

Bild från Sturegymnasiets Studentsida på Facebook

 

Om man pratar om Sture så pratar man alltid om estetprogrammen. Det är alltid musik- eller teaterföreställningar på gång, och det är alltid det som hörs. De andra programmen, samhäll, restaurang, språkintro, handel och hotell, hamnar lätt i andra hand.

Gymnasierna i Halmstad har många fördomar. Sturegymnasiet har ofta en stämpel om att vara väldigt kreativ och en väldigt estetisk skola, vilket det också är. Men sanningen är den att mindre än hälften är esteter och majoriteten går andra linjer, som inte är estetiska. De nästintill exakta siffrorna är att esteterna är 300 personer och resten är 465 personer. Så när folk drar slutsatsen att det endast går esteter på Sturegymnasiet är det fel. Det är fler folk här som läser ett program som ej är estetiskt inriktat. Kanske är det så att det endast är det estetiska programmet som syns och därför drar alla den slutsatsen? Detta kan man diskutera en del om, men man kommer nog inte komma fram till något direkt svar. Det beror mycket vad man tycker nämligen. Det är ju mycket lättare för de estetiska linjerna, som musik och dans, att visa upp sig än de andra programmen.

Förra året i oktober uppstod det ett bråk på Sturegymnasiets Studentsida på Facebook. Det började som ett skämt men det eskalerade ju längre ner i kommentarerna man kommer. De olika programmen attackerade varandra verbalt. Folk var aggressiva och hotade varandra men det gick ändå ganska snabbt över. De olika linjerna fick ta ganska mycket skit från varandra. Två bilder lades ut på samma dag, en som var från esteternas håll och en från yrkesförberedande- och samhällsklassen. Bråket började när en bild med överskriften ”#fuckestet”. Bråket har fortfarande inte fått ett riktigt avslut, men på Facebook avslutades diskussionen med en kommentar på en länk till en artikel med 7 anledningar att gå ett yrkesprogram.

Hur har det kommit att bli två lag på Sturegymnasiet? Hur ska vi kunna öppna till diskussion utan att det blir bråk igen? Ska vi försöka lösa detta?

Ebba Johansson och Sandra Robertsson

Kommentera