Nordkorea avfyrar kärnvapen

 

Fotograf: Alice Fearn Karta över Nordkorea och Japan. Det drabbade området är markerat. Bild från Almqvist & Wiksells Atlas

Debattinlägg:

Nordkorea höjer spänningarna i världen när de än en gång avfyrar projektiler och reaktionerna från omvärlden är starka. Vad ligger bakom Nordkoreas handlingar och hur kommer länderna att agera för att minska hoten? Det krävs handling nu!

Det var fyra projektiler som avfyrades, enligt Sydkoreas militär kan det handla om långdistansrobotar. En av projektilerna hamnade i havet på Nordkoreas östkust och de resterande tre slog ner i det Japanska havet efter att ha flugit 100 mil. Detta oroar många eftersom de landade inom Japans ekonomiska zon.

Japans premiärminister Shinzo Abe har uttalat sig kring händelsen.
”Det här visar tydligt att Nordkorea har gått in i en ny hotfull fas” säger han enligt nyhetsbyrån APF. ”Upprepade provskjutningar av Nordkorea är en allvarlig, provokativ handling i fråga om säkerhet och ett tydligt brott mot FN:s säkerhetsråds resolution. Vi kan aldrig tolerera det här”.

Ett annat land som har reagerat på händelsen är USA. De varnar om att de är beredda att möta hotet vid behov. Ryssland har också uttalat sig kring händelsen och anser att man borde återuppta sexpartssamtalen som avbröts 2009 när Nordkorea i ilska drog sig ur. Dessa internationella samtal hölls mellan Nord- och Sydkorea, Ryssland, USA, Kina och Japan.
”I min mening vore det rätt att återuppta de sexpartssamtalen, eftersom det internationella samfundet upprörs av avfyrandet av långdistansroboten” säger Leonid Slutskij som är ordförande för ryska dumans utrikesutskott.

Sverige fördömer dessa provskjutningar och tycker att man aktivt ska fortsätta protestera mot sådana insatser. Testerna av kärnvapen och bomber bidrar bara till ytterligare spänning i ett redan oroligt område menar Margot Wallström (S) som är Sveriges utrikesminister.

En allmän oro har spridit sig i samband med Nordkoreas avfyrande av projektilerna. Vi anser att det är viktigt att vidta åtgärder för att stoppa hotet och tydligt visa att det inte är acceptabelt. Dock bör USA och resterande länder inte ingripa på ett sätt som kan förvärra situationen. Vi tycker att man bör minnas liknande situationer från historien, till exempel på Kuba för att kunna behandla den nuvarande situationen på bästa sätt. Då detta inte är första gången Nordkorea har testat sina vapen på det här sättet så ökar chanserna att det kan hända igen och kanske under mer allvarliga former.

Agnes Johansson och Isidora Kovijanic

Kommentera