Polisens negativa syn på pyrotekniken är ingen chock

Tema Pyroteknik:

Vi har samtalat med en polis i Halmstad kommun, angående pyrotektnik eftersom det är viktigt att uppmärksamma. Eftersom det tar upp mycket av polisens arbetstid.

Vi kan efter samtalet konstatera att polisens syn på pyroteknik är negativ. Polisen menar att pyroteknik väcker mycket oro och skadar även oskyldiga människor under fotbollsmatcher samt före och efter. Polisen vill gärna stoppa risken för brand, explosioner och samt miljöförstöringar.

Enligt Socialstyrelsens hälsoundersökningar visar det sig att även en liten del rök kan skada en individ. Lungproblem kan förekomma lättare och snabbare hos en person som tidigare haft hälsoproblem även hos en som är fullt frisk. Eftersom röken är känd för att vara skadligt, så har polisen satt skyddsregler samt förhållningssätt. Pyroteknikiska varor får enligt lagen (2016:379) inte medhavas under idrottsevenemang, men pyroteknikiska artiklar som däremot är en del av ett fordon eller en del av ett fordons bränslessystem omfattas inte av denna lag, skriver lagen.nu.

Polisen uppmanar därför att ha koll över det som händer och även ge tips om man ser eller hör något angående ämnet under matchen.

Av: Valona Bajramaj och Alice Fearn

Av: Alice fearn

Kommentera