Rektor Ulrikas svar på tal angående grinden

Bild: Marion Hermansson

Tema murar:
Anledningen till att grinden är uppsatt på Sturegymnasiet längs Laholmsvägen är på grund av att det kommit en grundskola till de lokalerna vid idrottshallen. Eleverna skulle röra sig mellan Nyhemsskolan och Sturegymnasiet och gå över övergångsstället. Enligt rektorn finns det en stor risk att de mindre barnen gör som ungdomarna genom att gå över vägen och att det finns en fara i det. Ulrika säger dock att man ytterst sällan ser de yngre barnen på den sidan av där grinden är och då kan man fråga sig ifall det skulle vara barn som rörde sig över vägen även fast att grinden inte fanns. Ett annat skäl var att rektorn hade fått samtal från föräldrar till ungdomar i särklassen som hade sett barnen gå över vägen vilket tydligen inte uppskattats.
Rektorn är medveten om att springet kommer ske över vägen ändå och att de istället går runt mediteket för att gå över på den sidan.

Rektorn nämner olyckan som inträffade i höstas på den lilla vägen mellan cykelbanan och Willys. Den vägen är osäker enligt oss också men istället tycker vi att man borde öppna upp en del i staketet som är längs vägen så att man inte behöver krypa under. Om man istället öppnar upp så har man mycket bättre uppsikt ifall det kommer bilar.

Hon inser också att rökarna kommer att stå innanför grinden och tycker också att det tidigare var ett otrevligt ställe att gå förbi med tanke på all nedskräpning och rökning som skedde på platsen.

Rektorn håller med oss om att det var dålig kommunikation från rektorerna till eleverna och säger att hon tycker att de borde sagt till om det som skulle ske och inte bara gå ut med det på unikum där man väldigt sällan kollar vad som händer utöver sina skoluppgifter. Hon säger att man till exempel kunde lagt ut det i gruppen på Facebook Sture Elev och informerat på det viset där man har mer koll än på unikum.

Angående kuben vi har på skolan där man framhäver den mänskliga rättigheten att fritt förflytta sig lägger rektorn fram det som att lärarna tänker på elevernas säkerhet och att det är just därför grinden är uppsatt och kommenterar ej den mänskliga rättigheten.

Av: Albin Juhlin och Sandra Robertson

Kommentera