Yrken i framtiden

IT-arkitekt är ett av framtidsyrkena.

IT-arkitekt är ett av framtidsyrkena.

 

Nu för tiden är det vanligt att spendera ett helt liv med att fundera kring sina karriärsval. Idag är det vanligt att byta karriär ofta men det är fortfarande viktigt att fundera ordentligt från början. En studievägledare vid Umeås universitet, Tomas Lilja, menar enligt DN att det är väldigt viktigt att ha mycket information och veta vad yrket innebär innan ett beslut fattas.

Det finns en hel del jobb som Arbetsförmedlingen framhäver som stort behov av. Bland dessa yrken hittar vi sjuksköterska, it-arkitekt och lärare. Jobbtillväxten har varit mycket positiv och växte under 2015 med hela 63 000 mer än det föregående året i åldersgruppen 16-64 år.

Några exempel på framtidsjobb är lärare, sjuksköterska och IT-arkitekt. Eftersom IT-system blivit en stor del av många verksamheter har efterfrågan på IT-arkitekter ökat. Det man arbetar med är att skapa strategier för att utveckla och bygga upp IT-system för organisationer. Intressant att veta är att medellönen ligger på cirka 42 000 kr enligt AllaStudier.

Som sjuksköterska tar man ansvar för att medicinska föreskrifter blir genomförda och att patienterna får den vård de behöver. Medellönen ligger på 33 000 kr, men då denna siffra var från år 2013 är det mycket möjligt att den har ökat. Enligt vårdfokus.se har samtliga svenska landsting uppgett att de har brist på grundutbildade sjuksköterskor och därför är tillgängligheten till jobb mycket stor.

Slutligen är lärare något som vi alla hört mycket om. AllaStudier menar att lärare alltid kommer behövas med tanke på att vi idag har en snabbt växande befolkning, men ett minskat antal som läser till lärare. Enligt SVD så börjar cirka 13,000 studera till lärare varje år, men för att täcka det framtida behovet behövs minns 21,000. Det blir svårt för Sverige att klara sig utan engagerade pedagoger som inspirerar ungdomar till att lära sig. För att utbilda sig krävs duktiga pedagoger och då lärarnas löner börjat öka hoppas man att efterfrågan blir större.

Trots den här positiva utvecklingen ser det inte ljust ut för alla yrkesgrupper och vissa står inför stora utmaningar. Ett av det jobben som rankades lägst av Arbetsförmedling 2015 var journalist. Man anser att tidningsbranschen står inför stora svårigheter med tanke på minskat intresse för traditionella medier och minskat bistånd. Däremot är det inte alla som håller med Arbetsförmedlingen. Enligt Leo Lagercrantz, chefredaktör för ekonomikanalen EFN, så står journalister inför en gyllene framtid, dock utanför de traditionella medierna. Han tror att allt fler stora företag kommer anställa journalister för att behandla deras medierelationer.

Ett annat yrke som det däremot är svårt att se en ljus framtid för är fotografer. Tidningarna minskar antalet fotografer drastiskt och föredrar att använda arkivbilder eller köpa bilder av frilansjournalister.

Sammanfattningsvis vill vi på Sturebladet förmedla vikten av att faktiskt tänka på din framtid och vilka yrkesmöjligheter som finns. Självklart skall man välja med hjärtat, men som sagt, tänk på framtiden. Ifall du känner dig osäker så tveka inte utan ta kontakt med en yrkesvägledare istället för att ta ett förhastat beslut som du sedan kommer ångra.

Författare: Hugo Ahlberg och Alexander Svanström

Kommentera